javascript字符串替换所有要替换字符

javascript字符串替换所有要替换字符

javascript替换函数使用正则表达式

//将字母i全部替换成5

<script language="javascript">

var txt = "sjfisjfisdjfijsidfjioalfjewofjjgs";

alert(txt .replace(/i/g,"5"));

</script>

//只将第一个字母i替换成5

<script language="javascript">

var txt = "sjfisjfisdjfijsidfjioalfjewofjjgs";

alert(txt .replace("i","5"));

</script>