NODEJS+NEO4J实现把NEO4J中的查询数据转化为D3 JSON数据以方便D3展示

以下用NODEJS+NEO4J实现

var json = {};

var NODE = [];

var LINK=[];

sql_snodes = “match (n) return n.name , labels(n) " ;

sql_link=”…"

通过db.cypherQuery查询后将结果存放到SNODE,TNODE,LINK中,然后

NODE = SNODE.concat(TNODE) ;

json.nodes = NODE ;

json.links = LINK;

var str = JSON.stringify(json);

然后通过STR返回index.jsp查询页面,供d3.js调用出图。